các cháu lớp Lá 5 tuổi tham gia cùng nhau tại hội thi "Bé vui khỏe với An toàn giao thông" năm học 2018 - 2019

Mặc dù, kết quả đạt được chư cao nhưng đó là sự cố gắng của cả một tập thể