Nhằm đảm bảo tốt việc thực hiện thu, chi của các đơn vị năm học 2019-2020.

Nhằm đảm bảo tốt việc thực hiện thu, chi của các đơn vị năm học 2019-2020.

Ngày 30/8/2019 trường Mẫu giáo Mai Hoa tổ chức buổi họp phụ huynh đầu năm. Thực hiện theo tinh thần của công văn 542/PGDĐT về các khoản thu đầu năm học 2019 - 2020 và thu chi học phí, chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các hoạt động thu, chi dịch vụ khác năm học 2019-2020

Buổi họp phụ huynh với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Tuyết Vân - Hiệu trưởng nhà trường, Bà Phan Thị Kim Quyên - Phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và đông đảo phụ huynh ở 6 lớp tại điểm chính

Qua buổi họp, bà Tuyết Vân - Hiệu trưởng đại diện cho nhà trường thông qua các công văn của sở giáo dục và phòng giáo dục về các khoản thu đầu năm học để chuẩn bị  phục vụ cho công tác học tập và bán trú của các cháu trong năm học này. Sau khi nghe qua các công văn phụ huynh hoàn toàn đồng ý và đã kí tên vào biên bản thỏa thuận để gửi về phòng giáo dục và ủy ban thành phố