Ngày 26/5/2018 trường Mẫu giáo Mai Hoa tổ chức lễ tổng kết và phát giấy chứng nhận ra trường cho trẻ 5 tuổi